Nesrin Kutlay

Ph.D.
E-Mail: 
nesrin.kutlay@boun.edu.tr
Education: 

Ph.D., Foreign Language Education, Boğaziçi University, Turkey, 2017.
M.A., Teaching Turkish as a Foreign Language, Yıldız Technical University, Turkey, 2006.
B.A., Foreign Language Education, Boğaziçi University, Turkey, 2000.

Research Interests: 

Psycholinguistics, morphological processing, second language acquisition, teaching Turkish as a foreign language

Publications: 

Kutlay N. & Gürel A. (2017) Processing of inflectional and derivational morphology in the second language. 27th EUROSLA, Reading University, England.

Kutlay, N. (2017). The Processing of Morphology in Adult Second Language Acquisition (Unpublished PhD Thesis), Boğaziçi University, İstanbul.

Kutlay, N. & Gürel, A. (2017). İkinci dilde çekim eklerinin işlemlenişi: Türkçe Örneği. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eskişehir.

Gürel, A. & Kutlay, N. (2013). Türkçe’nin yabancı dil olarak öğreniminde biçimbirimsel sorunlar. In Büyükkantaroğlu, S. N., Özyıldırım, I., Yarar, E., & Yağlı, E.(Eds.) Proceedings of 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı (pp. 126-133).

Kutlay, N. (2006). Yabancı Dil olarak Türkçe Öğrenicileri için Başlangıç Düzeyi Dil Öğretim Gereçleri Hazırlama (Unpublished MA Thesis), Yıldız Technical University, İstanbul.

Kutlay, N. (2013). A survey of English language teachers’ view of research, Procedia- Social and Behavioral Sciences 70, (pp. 188-206).

Rızaoğlu, F. & Kutlay N. (2010). A comparison of TEFL students’ summarization skills through texts of differing complexity, In D. Köksal, İ.H. Erten, E.Z. Topkaya, & A. Yavuz (Eds.) Proceedings of the 6th International ELT Reserach Conference (pp. 309-313).

Courses: 

2017/2018 School Experience in TEFL – Boğaziçi University Foreign Language Education

2013-2016 Turkish for Foreigners (Beginner, Intermediate, Advanced) Boğaziçi University Turkish Language and Literature

2009/2010  English-Turkish Translation – Yıldız Technical University Department of Foreign Language Education  Fall

2009/2010 Listening and Pronunciation -  Yıldız Technical University Department of Foreign Language Education Spring

2010/2011 Contextual Grammar            -  Yıldız Technical University Department of Foreign Language Education Fall

2008-2010   İOLP (Anadolu University Open Education Faculty, Program in English Language Teaching)

Courses taught include;

    - Teaching Language Skills

    - Pedagogical Grammar

    - Testing and Evaluation in English

    - Teaching English to Children

    - Advanced Reading